Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Administratorem niniejszego serwisu internetowego oraz Twoich danych osobowych jest Aquadrom sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A, 41 – 706 Ruda Śląska, NIP: 641-23-69-031, REGON: 240309504 Dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba z e przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO. Informujemy, iż posiadasz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. przenoszenia danych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Twoją szczególną sytuację; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych;
 5. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorco w, kto rym dane te są udostępniane.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy. Dane mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: inspektor@aquadrom.pl

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 1. sesji Użytkownika,
 2. ostatnio oglądanych produktów,
 3. oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem .

Polityka prywatności

Aquadrom sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności użytkowników i ochrony danych technologicznych. Niniejsza polityka prywatności przedstawia informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www.aquadrom.pl. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny www.aquadrom.pl, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

Podczas korzystania z portalu www.sklep.aquadrom.pl w celu złożenia zapytania, pobrania materiałów elektronicznych, zapisu na newsletter, czy rejestracji konta itp., możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Aquadrom sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95 A, informuje, iż jest administratorem podanych przez użytkowników serwisu danych osobowych na podstawie:
(od 25 maja 2018 roku) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (ang. GDPR)
(do 25 maja 2018 roku) – art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dane te mogą być przetwarzane przez Aquadrom Sp. z.o.o. w celu świadczenia usług, archiwizacji, rozwiązywania problemów, dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz jego udoskonalania, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Aquadrom sp. z o.o., prowadzenia działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wykonywania na rzecz użytkowników innych działań, o czym informujemy podczas zbierania danych.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym firmom dla celów marketingowych. Bez uzyskania jednoczesnej zgody użytkownika, dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Podane przez użytkowników dane przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane ze stroną www.aquadrom.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Aquadrom sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie www.sklep.aquadrom.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.sklep.aquadrom.pl.

Aquadrom sp. z o.o. informuje o przysługującym użytkownikom na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy użytkowników. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: inspektor@aquadrom.pl.

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
dane podane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej www.aquadrom.pl są zgodne ze stanem faktycznym, wyraża zgodę na przetwarzanie przez operatora wszelkich danych osobowych, zezwala operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany w formularzu na stronie internetowej www.sklep.aquadrom.pl adres elektroniczny e-mail lub numer telefonu.

Aquadrom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulaminem. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Aquadrom sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, produktów i usług (np. zmiany, promocje) czy niekomercyjne listy (np. życzenia).

Obsługiwane płatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl